Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

tickimicki
Reposted fromfungi fungi viasober sober
tickimicki
tickimicki
3043 4d3c 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viasober sober
tickimicki
8274 c357
Reposted fromtichga tichga viasober sober
tickimicki
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viasober sober
tickimicki
0192 ae6c 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viasober sober
tickimicki
4638 ff92 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
tickimicki
Reposted fromFlau Flau viasober sober
tickimicki

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viasober sober
tickimicki
8591 4ae6 500
Reposted frommart6na mart6na viasober sober
tickimicki
9184 f27f
Reposted frominto-black into-black viasober sober

June 07 2017

7952 f3c6
Reposted fromlafuene lafuene

June 05 2017

tickimicki
9017 1e04 500
samo życie :D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaganzrockbar ganzrockbar
tickimicki
0069 ba0c 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
tickimicki
0041 bdd6 500
Reposted fromszszsz szszsz viafadenb fadenb
0586 78de 500

illicticsart:

sorry this tweet is just Very Good and im glad

Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaglootech glootech
tickimicki
3352 8c80
Reposted fromsobol sobol vialinemadd linemadd
tickimicki
9734 63d7
Reposted fromtfu tfu vialinemadd linemadd
3986 7a2d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl